Doktor kaže babi:

Doktor kaže babi:

– S tim vašim srcem živjet ćete vi i 70 godina!

– Ali doktore ja već imam 70 godina.

A doktor će:

– Pa eto vidite!