Istraživanja su pokazala da krvn4 grupa može

Istraživanja su pokazala da krvn4 grupa može da utiče na cjelokupno zdravlje čovjeka

Istraživanja su pokazala da su neke krvn3 grupe otpornije na bolesti, pa samim tim ljudi s tom krvn0m grupom žive duže.

Istraživanja su pokazala da krvn4 grupa može da utiče na cjelokupno zdravlje čovjeka. Naučnici su dokazali da su osobe s krvn0m grupom A manje 0tporne na m4lariju od ostalih krvn1h grupa, pa se može reći da je krvn4 grup4 A ‘slabija’ od ostalih.

Koja je krvn4 grupa najjača, odnosno najotp0rnija na bolesti?

“Zbog organizma 0tpornijeg na b0lesti, ljudi s krvn0m grupom 0 i žive najduže”.

Dugogodišnjim studijama ustanovljeno je da je krvn4 grupa koja nadjačava sve ostale – krvn4 grupa 0. Dokazano je da kod ljudi s krvn0m grupom 0 postoji manji rizik od oboljevanja od kardiovaskularnih b0lesti kao što su moždani i srčani ud4r, da ređe od ostalih krvn1h grupa imaju problema s pamćenjem kao i da ređe 0bolevaju od određenih vrsta raka, poput raka gušterače i raka želuca. Zbog organizma 0tpornijeg na b0lesti, ljudi s krvn0m grupom 0 i žive najduže.

Jedan od dosad pronađenih razloga zašto je krvn4 grupa 0 najzdravija je taj da krrv ove grupe sadrži manje molekula koje mogu izazvati zgrušavanje krv1, a srčane i moždane ud4re izazivaju trombovi. Uz to, ono što je dobro za srce dobro je i za mozak pa su mnogi rizični faktori kardiovaskularnih b0lesti ujedno i faktori r1zika m3ntalnih b0lesti.

Na primer, poznato je da su visoki holesterol i dijabetes, koji mogu izazvati kardiovaskularne bolesti, takođe povezani s demencijom i Alchajmerovom bolešću, prenose hrvatski mediji.