“Osjećam odbojnost prema svom djetetu.

Osjećam odbojnost prema svom djetetu. Na porođaju su me oživljavali, anikoganije bilo briga kako sam ja.

Niko iz moje porodice me nije pitao ni kako sam, svima je pažnja odmah bila na bebi.

Sada poslije 6 mjeseci nije ništa bolja situacija, prestala sam da postojim za svakoga onog trenutka kad sam rodila dijete. Umorna sam od svega i voljela bih da sam umrla na porođaju, ili da samo nestanem.

Svakako nikome ne bih nedostajala. Imam osjećaj da počinjem da ludim od umora i nespavanja.”